Hoppa till innehåll
Media

Totalreformen av dataskyddslagen inleds

justitieministeriet
Utgivningsdatum 5.12.2023 12.36
Pressmeddelande

Justitieministeriet har tillsatt en samordningsgrupp med uppgift att bereda en totalreform av dataskyddslagen. Syftet med reformen är att förbättra organiseringen av de offentliga tjänsterna. Samordningsgruppens mandattid pågår till utgången av 2026.

Enligt regeringsprogrammet är avsikten att i samband med totalreformen upphäva de författningar som försvårar informationsflödet, en ändamålsenlig användning av molntjänster eller en ändamålsenlig organisering av de offentliga tjänsterna i övrigt. Vid behov utnyttjas det nationella handlingsutrymme som GDPR ger i större utsträckning än för närvarande.

Samordningsgruppen granskar i det inledande skedet om det i lagstiftningen finns sådana bestämmelser om behandling av personuppgifter som påverkar myndigheternas informationsflöde och organiseringen av de offentliga tjänsterna. Samordningsgruppen gör först en preliminär utredning i form av en mellanrapport och efter det bedöms behovet av lagändringar. 

Varje ministerium ansvarar för behövliga lagstiftningsändringar inom det egna förvaltningsområdet. Regeringspropositionerna ska enligt planerna överlämnas till riksdagen under 2026.

I samordningsgruppen finns företrädare för varje ministerium. Samordningsgruppen ska under beredningen höra centrala myndigheter och andra intressentgrupper samt dataombudsmannens byrå. Reformen ingår i regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering.

Mer information: Virpi Koivu, ordförande för samordningsgruppen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 071, [email protected] 

En trygg och kristålig rättsstat Orpos regeringsprogram
Tillbaka till toppen