Hoppa till innehåll
Media

Domstolsavgifterna höjs för att bättre motsvara handläggningskostnaderna

justitieministeriet
Utgivningsdatum 10.12.2015 14.12
Pressmeddelande
Domstolsavgifterna höjs fr.o.m. den 1 januari 2016 så att de bättre motsvarar handläggningskostnaderna. I fortsättningen ska det i regel tas ut en avgift för handläggningen.

Avgifter tas i bruk bland annat i besvärsärenden som gäller beskattning och offentliga avgifter, såsom felparkerings- och hälsocentralavgifter, vilka för närvarande behandlas avgiftsfritt. Också för handläggningen av ärenden som avses i utlänningslagen, med undantag av asylärenden, tas ut en avgift.

Rättegångsavgifterna höjs i allmänhet med 50 - 500 euro beroende på målet och domstolen. Vid marknadsdomstolen och arbetsdomstolen är höjningarna dock avsevärt större.

Från och med ingången av år 2016 är till exempel rättegångsavgiften vid omfattande tvistemål 500 euro i alla domstolsinstanser. I ärenden som gäller besöksförbud är avgiften 250 euro, då de för närvarande handläggs avgiftsfritt. Om domstolen meddelar besöksförbud tas det dock inte ut någon avgift. I besvärsärenden som gäller en brottmålsdom är avgiften 250 euro. I förvaltningsdomstolen är rättegångsavgiften 250 euro och i högsta förvaltningsdomstolen 500 euro.

Förutom rättegångskostnader tar domstolarna också ut ansökningsavgifter. Även ansökningsavgifterna höjs så att de bättre motsvarar kostnaderna för handläggningen. Till exempel ansökningsavgiften för det första skedet av äktenskapsskillnad stiger från och med ingången av 2016 från 100 till 200 euro. Närmare bestämmelser om ansökningsavgifterna utfärdas inom den närmaste framtiden genom förordning av justitieministeriet.

Mindre bemedlade får fortsättningsvis befrielse från domstolsavgifterna. Personer som har beviljats rättshjälp behöver inte betala någon domstolsavgift. För behandlingen av besvär som gäller grundläggande utkomst eller service inom social- och hälsovården ska inte heller i fortsättningen tas ut någon avgift.

Ytterligare upplysningar:
regeringssekreterare Satu-Maaria Natunen, tfn 02951 50456,
avdelningschef Kari Kiesiläinen, tfn 02951 50138,
e-post: fö[email protected]

(pdf, 0.09 Mt)
Tillbaka till toppen