Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp begrundar effektivisering av villkorliga fängelsestraff

justitieministeriet
Utgivningsdatum 25.11.2016 10.42
Pressmeddelande
Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska utreda möjligheterna till effektivare villkorliga fängelsestraff. Ett ytterligare mål är att hitta sätt att minska graderingen mellan ett villkorligt och ovillkorligt fängelsestraff. Tillsättandet av arbetsgruppen bygger på det strategiska regeringsprogrammet.
Arbetsgruppen har till uppgift att bedöma olika sätt att effektivisera villkorliga fängelsestraff genom att utveckla systemet med tilläggspåföljder. I anslutning till detta ska arbetsgruppen utreda bl.a. tillämpningen av tilläggspåföljder till villkorligt fängelse i de andra nordiska länderna.

För att brottspåföljderna ska upplevas som förståeliga och acceptabla, måste straffen stå i ett logiskt förhållande till varandra i ett system som steg för steg blir strängare. Att övergå från villkorligt till ovillkorligt fängelse kan upplevas rätt så drastiskt, trots att lagen ger möjlighet att förena villkorliga straff med tilläggspåföljder.

För den som dömts till villkorligt straff fastställs alltid en prövotid. Därutöver kan personer under 21 år ställas under övervakning. I samband med villkorligt fängelse kan nuförtiden dömas ut böter. Över ett år långa villkorliga fängelsestraff kan också förenas med ett samhällstjänststraff.

Arbetsgruppen ska vara klar med sina förslag senast i början av oktober nästa år.

Ytterligare information:
arbetsgruppens ordförande, regeringsrådet Ulla Mohell, tfn 02951 50576, och vice ordförande, lagstiftningsrådet Jussi Matikkala, tfn 02951 50486

Jari Lindström
Tillbaka till toppen