Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp ska utreda möjligheterna att utvidga tillämpningsområdet för bötesförfarandet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 8.6.2016 13.23
Pressmeddelande

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att utreda möjligheterna att utvidga tillämpningsområdet för bötesförfarandet. Bakom arbetet ligger målet enligt regeringsprogrammet att överföra brottmål för vilka det kan dömas ut böter eller fängelse i högst två år till det summariska förfarandet. I bötesförfarandet ska dock inte heller i framtiden kunna föreläggas någon strängare påföljd än böter.

Tillämpningsområdet för den gällande lagen omfattar brott för vilka det inte har föreskrivits strängare straff än böter eller fängelse i högst sex månader. Lagens tillämpningsområde begränsas också av regleringen som gäller tilläggspåföljder. Till exempel rattfylleri omfattas inte av tillämpningsområdet, eftersom enbart domstolen kan meddela körförbud på grund av rattfylleri.

Utvidgandet av tillämpningsområdet för bötesförfarandet skulle medföra kostnadsinbesparingar speciellt vid domstolarna och även vid åklagarväsendet. Å andra sidan kan polisens arbetsmängd öka.

I utredningen av möjligheterna att utvidga bötesförfarandet måste det tas hänsyn till konstitutionella frågor, medborgarnas rättsskydd och målsägandenas ställning. Också de krav som följer av EU-lagstiftningen måste beaktas i arbetet.

Arbetsgruppen ska utreda möjligheterna att utvidga tillämpningsområdet för bötesförfarandet i brottmål och lägga fram förslag till bestämmelser. Avsikten är att bereda ett betänkande över förslagen före slutet av november 2016.

Sammandrag:

- Nuläge: Tillämpningsområdet för den gällande lagen om bötesförfarande omfattar brott för vilka det inte har föreskrivits strängare straff än böter eller fängelse i högst sex månader.

- Ikraftträdande: Lagen om bötesförfarande uppskattas träda i kraft i slutet av år 2016.

- Utvidgande: Det ska utredas till vilka delar tillämpningsområdet för det nya bötesförfarandet kan utvidgas. Enligt regeringsprogrammet ska förfarandet utvidgas till att omfatta brottmål, för vilka det kan dömas ut böter eller fängelse i högst två år.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Ville Hinkkanen, tfn 02951 50165

Utvidgande av bötesförfarandet (på finska)

Jari Lindström
Tillbaka till toppen