Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp gör förutredning om internetröstning

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.2.2017 15.10 | Publicerad på svenska 21.2.2017 kl. 15.20
Pressmeddelande

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska göra en förutredning om införandet av internetröstning. Det har också tillsatts en parlamentarisk tillsynsgrupp för arbetsgruppen.

Vid sin strategisession den 24 oktober 2016 beslutade regeringen att bereda införandet av elektronisk röstning i alla val parallellt med den traditionella röstningen.

Arbetsgruppen ska sammanställa en utredning om system för internetröstning vid allmänna val och rådgivande folkomröstningar. Utredningen ska bland annat kartlägga förutsättningar, marknader, datasäkerhet och risker, och komma med ett förslag till fortsatta åtgärder.

Förutredningen ska samla information till bas för beslutsfattandet och definiera utgångspunkterna för eventuell upphandling av datasystem.

Den parlamentariska tillsynsgruppen, som består av representanter för regeringspartierna, stöder beredningen. Idén är att tillsynsgruppen ska förmedla information om projektet till riksdagsgrupperna och på så vis främja debatten om internetröstning.

Arbetsgruppens och tillsynsgruppens mandatperiod upphör den 30 november 2017.

Ytterligare information: arbetsgruppens ordförande, direktör Johanna Suurpää, tfn 02951 50534, arbetsgruppens sekreterare, projektchef Anneli Salomaa, tfn 02951 50164, e-post: fö[email protected]

 
Jari Lindström
Tillbaka till toppen