Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp tillsatt för att förnya valkretsindelningen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 5.10.2011 11.00
Pressmeddelande -

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska bereda ett förslag till ändring av valkretsindelningen enligt riktlinjerna i regeringsprogrammet för statsminister Jyrki Katainens regering.

Arbetsgruppen har till uppgift att bereda en regeringsproposition, enligt vilken valkretsarnas storlek i förhållande till nuläget är jämnare på ett sätt som klart förbättrar proportionaliteten. På Fastlandet ska det i framtiden finnas 12 valkretsar. Valkretsarna i Östra Finland ska omorganiseras. Valkretsarna kan också omorganiseras så att befintliga valkretsar delas. Det föreslås ingen ändring i uträkningen av valresultatet, utan mandaten fördelas även i fortsättningen enligt d'Hondts metod.

Proportionalitet betyder att antalet kandidater som väljs från varje parti eller annan gruppering står i proportion till antalet röster partiet eller grupperingen får i jämförelse med andra grupperingar. Enligt det nuvarande systemet krävs det i en liten valkrets en betydligt större andel av rösterna för att få ett riksdagsmandat än i en stor valkrets. Detta ställer väljarna i små och stora valkretsar i en ojämlik ställning.

Den reviderade lagen ska tillämpas vid riksdagsvalet 2015.

Den arbetsgrupp som nu tillsatts har inte till uppgift att bereda ett förslag till ändring av grundlagen på det sätt som nämns i regeringsprogrammet, det vill säga på så sätt att antalet valkretsar är minst sex och högst 12. Justitieministeriet ska vid en senare tidpunkt tillsätta en särskild parlamentarisk arbetsgrupp för att bereda detta ärende.

Arbetsgruppens förslag ska vara klart före den 31 december 2011.

Arbetsgruppens ordförande är partisekreterare Taru Tujunen (Samlingspartiet). Medlemmarna är partisekreterare Mikael Jungner (Finlands Socialdemokratiska Parti), partisekreterare Johan Johansson (Svenska folkpartiet i Finland), partisekreterare Asmo Maanselkä (Kristdemokraterna i Finland), partisekreterare Panu Laturi (Gröna Förbundet) och partisekreterare Sirpa Puhakka (Vänsterförbundet). Sakkunniga är valdirektör Arto Jääskeläinen (justitieministeriet) och minister Lauri Tarasti. Som sekreterare fungerar konsultativ tjänsteman Jussi Aaltonen (justitieministeriet) och forskare Anne Rautiainen (justitieministeriet).

Ytterligare upplysningar:
specialmedarbetare Malin Brännkärr, tfn 09 1606 7520
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen