Hoppa till innehåll
Media

Utsökningsväsendets nätverk av verksamhetsställen behålls oförändrat

justitieministeriet
Utgivningsdatum 28.2.2020 16.23
Pressmeddelande

Justitieministeriet föreslår att basverkställigheten av utsökningsuppdrag ska koncentreras regionalt till sex orter. Det nuvarande nätverket av verksamhetsställen behålls oförändrat. Justitieministeriet har i dag sänt ett förslag till förordning gällande verksamhetsställena på remiss.

Justitieministeriet föreslår att utsökningsväsendets verksamhetsställen ska hållas kvar på nuvarande 64 orter. Avsikten är att ordna funktionerna så att rutinmässiga utsökningsärenden, dvs. den så kallade basverkställigheten, ska ordnas regionalt på sex verksamhetsställen i Helsingfors, Tammerfors, Åbo, Uleåborg, Kuopio och Vasa. Mer krävande ärenden och ärenden som förutsätter större prövningsrätt, det vill säga  utsökningsuppgifter som gäller omfattande verkställighet, föreslås bli förrättade på alla de 64 verksamhetsställen som Utsökningsverket har. Specialindrivningsverksamheten fortsätter på de nuvarande sex orterna.

- Jag anser det vara ytterst viktigt att kunderna får tjänster jämlikt i hela landet och att verksamheten fortsätter på alla nuvarande orter. I samband med reformen är det också viktigt att förbättra möjligheterna till distansarbete och möjligheten att arbeta vid något annat än ens huvudsakliga verksamhetsstället, säger justitieminister Anna-Maija Henriksson.

Ändringarna som görs i nätverket av verksamhetsställen hör ihop med reformen av utsökningsväsendet, där Riksfogdeämbetet och de nuvarande 22 utsökningsverkena går samman till en enda riksomfattande myndighet, Utsökningsverket. Lagen godkändes redan under den föregående regeringsperioden.

I de förslag till förordningar som ansluter till reformen av utsökningsväsendet och som justitieministeriet sände på remiss i dag föreskrivs det utöver nätverket av verksamhetsställena också om bland annat utsökningsväsendets förvaltning och förfaranden.

Förordningarna ska träda i kraft den 1 december 2020.

Mer information:

Veikko Minkkinen, regeringsråd, tfn 0295 150 052, [email protected]

Antti Rein, specialsakkunnig, tfn 0295 150 402, [email protected]

Niklas Mannfolk, specialmedarbetare, tfn 050 306 3990, [email protected]

Tillbaka till toppen