Hoppa till innehåll
Media

Uppgifter om kandidaterna i EU-valet finns nu på webben

justitieministeriet
Utgivningsdatum 10.5.2024 13.42
Pressmeddelande

Helsingfors valkretsnämnd har fastställt kandidatuppställningen för Europaparlamentsvalet (EU-valet) 2024. Uppgifter om kandidaterna finns i informations- och resultattjänsten för valet.

I EU-valet väljs 15 ledamöter från Finland till Europaparlamentet för en period av fem år.

De uppställda kandidaterna är kandidater i hela landet. Kandidater kan ställas upp av partier som är upptagna i partiregistret samt av valmansföreningar som bildats av minst 2 000 röstberättigade. 

Vem har rösträtt i EU-valet?

Röstberättigade i EU-valet är alla finska medborgare som har fyllt 18 år senast den 9 juni 2024. Röstberättigade är även alla EU-medborgare bosatta i Finland som har anmält sig till rösträttsregistret och som har fyllt 18 år senast den 9 juni 2024. 

Du får bara rösta i ett EU-medlemsland, antingen i det land där du är medborgare eller i det land där du är bosatt. Antalet röstberättigade i Finland är cirka 4,5 miljoner.
 
Valdagen för EU-valet är söndagen den 9 juni 2024. Förhandsröstning ordnas i Finland den 29 maj–4 juni 2024 och utomlands den 29 maj–1 juni 2024.

Mer information:
Laura Nurminen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 008, [email protected]
Elina Rissanen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 248, [email protected]
Arto Jääskeläinen, valdirektör, tfn 0295 150 128, [email protected]

Kandidaterna i Europaparlamentsvalet 2024

Tillbaka till toppen