Hoppa till innehåll
Media

Uppgifter om kandidaterna i presidentvalet finns nu på webben 

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2023 15.30
Nyhet
Justitieministeriets vallogotyp.

Helsingfors valkretsnämnd har fastställt kandidatuppställningen för valet av republikens president 2024. Uppgifter om kandidaterna finns i informations- och resultattjänsten för valet på webbplatsen valfinland.fi.

Presidentval förrättas vart sjätte år. Röstberättigade vid det kommande valet är oavsett bostadsort varje finsk medborgare som senast den 28 januari 2024 fyller 18 år.
 
De uppställda kandidaterna är kandidater i hela landet. Kandidater kan ställas upp av partier som är upptagna i partiregistret samt av valmansföreningar som bildats av minst hundra röstberättigade. 

Presidentvalets tidsplan

Presidentvalet kan ha två omgångar. Om någon av kandidaterna får mer än hälften av rösterna i den första omgången, väljs denna kandidat direkt till republikens president. En andra omgång förrättas om ingen av kandidaterna får mer än hälften av rösterna i den första omgången. Den eventuella andra omgången förrättas mellan de två kandidater som fått flest röster.
 
Valdagen är söndagen den 28 januari 2024. 
Förhandsröstning ordnas i Finland den 17–23 januari 2024 och utomlands den 17–20 januari 2024.
 
Valdagen i den eventuella andra omgången är söndagen den 11 februari 2024. 
Förhandsröstning ordnas i Finland den 31 januari–6 februari 2024 och utomlands den 31 januari–3 februari 2024.
 
Ytterligare information:
Laura Nurminen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 008, [email protected]
Elina Rissanen, specialsakkunnig, tfn 02951 50248, [email protected]
Arto Jääskeläinen, valdirektör, tfn 0295 150 128, [email protected]
 
Kandidaterna i presidentvalet i informations- och resultattjänsten

Tillbaka till toppen