Hoppa till innehåll
Media

Utlysning av fler understöd till organisationer för att bekämpa våld mot kvinnor

justitieministeriet
Utgivningsdatum 10.3.2021 11.18
Nyhet

Justitieministeriet har inlett en ny utlysning för att finansiera kampen mot våld mot kvinnor. Understödet är riktat till utveckling av stödtjänster för offer i utsatt ställning.

Understödet är avsett för Brottsofferjouren och andra sammanslutningar som tillhandahåller stödtjänster för brottsoffer som en del av kampen mot våld mot kvinnor. Understöd beviljas i första hand för att förbättra situationen för de offer för människohandel som utsatts för sexuellt våld. Dessutom beviljas understöd för att ta fram lågtröskeltjänster med inriktning på kvinnor i utsatt ställning som råkat ut för våld eller hot om våld.

Justitieministeriet beviljar sammanlagt högst 300 000 euro i understöd. Ansökningstiden pågår till och med den 28 april.

Ytterligare information:

Elina Ruuskanen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 418, [email protected]

Mer information om ansökan om understöd för bekämpning av våld mot kvinnor

Tillbaka till toppen