Hoppa till innehåll
Media

Utlysning av understöd för bekämpning av våld mot kvinnor

justitieministeriet
Utgivningsdatum 22.10.2020 14.55
Nyhet

Den första utlysningen av finansiering inom programmet för bekämpning av våld mot kvinnor har inletts.

Justitieministeriet beviljar statsunderstöd för att genomföra åtgärder enligt programmet som pågår 2020–2023. Understöd beviljas årligen för de ändamål som anges i programmet.

Under den första ansökningsomgången 22.10.–30.11.2020 beviljas sammanlagt 400 000 euro i statsunderstöd. Största delen av understöden riktas till att utbilda poliser, åklagare, domare och rättsbiträden om fenomen som förekommer i samband med våld mot kvinnor. Dessutom beviljas statsunderstöd för projekt som diversifierar könsrollerna i datorspel, för organisationer som motarbetar hedersrelaterat våld och  för utbildningsmaterial som hjälper lärare att identifiera våld.

Mer information om ansökan om understöd för bekämpning av våld mot kvinnor
 

Tillbaka till toppen