Hoppa till innehåll
Media

Utvecklandet av system för initiativ och samråd utreds

justitieministeriet
Utgivningsdatum 7.12.2023 13.49
Pressmeddelande

Statsrådet har den 7 december tillsatt en parlamentarisk styrgrupp och en expertgrupp som lyder under den. Dessa beredningsorgan lägger fram sina förslag till utveckling av systemet med medborgarinitiativ och andra system för initiativ och samråd samt till stärkande av medborgarnas rättigheter att delta.

Beredningsorganen behandlar behoven att utveckla de nuvarande systemen för initiativ. Till systemen för initiativ hör medborgarinitiativet, välfärdsinitiativet och invånarinitiativet. Dessutom utreder de om man vid sidan av det nuvarande medborgarinitiativet kan införa en ny, lättare initiativform. Också de nuvarande systemen för deltagande och samråd utvärderas.

Det traditionella politiska deltagandet, såsom röstning och deltagande i partiverksamhet, har minskat under de senaste årtiondena. Samtidigt är medborgarna dock intresserade av politik och önskar att det finns olika möjligheter att delta. Demokratin, delaktigheten och förtroendet i samhället stärks i enlighet med  regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering.

Den parlamentariska styrgruppen ansvarar för styrningen av beredningen och fastställandet av riktlinjer. Alla riksdagspartier är representerade i styrgruppen. Sannfinländarnas riksdagsledamot Minna Reijonen är ordförande för styrgruppen. Expertgruppen svarar för beredningen av uppgifterna och består av företrädare för olika ministerier. Mandatperioden för båda arbetsgrupperna är 7.12.2023–30.5.2025.

Ytterligare information:
Sami Demirbas, specialsakkunnig, tfn 0295 150 233, [email protected]

Statsrådets beslut (på finska)

En trygg och kristålig rättsstat Orpos regeringsprogram
Tillbaka till toppen