Hoppa till innehåll
Media

Direktion utsetts för det nya Domstolsverket

justitieministeriet
Utgivningsdatum 4.4.2019 13.29
Pressmeddelande

Det nya Domstolsverket som inleder sin verksamhet vid ingången av 2020 har fått en direktion. Statsrådet har i dag tillsatt verkets direktion som nu inleder sin första femårsperiod.

Direktionen har en viktig roll i beredningen av inledandet av Domstolsverkets verksamhet, eftersom den bland annat utser verkets överdirektör och fastställer arbetsordningen.   

Direktionen med åtta ledamöter utövar den högsta beslutanderätten i Domstolsverket. Överdirektören svarar för myndighetens praktiska verksamhet.

Direktionens ledamöter är

Asko Välimaa, justitieråd, högsta domstolen,

Irma Telivuo, justitieråd, högsta förvaltningsdomstolen,

Asko Nurmi, hovrättslagman, Åbo hovrätt,

Antti Savela, lagman, Uleåborgs tingsrätt,

Ann-Mari Pitkäranta, överdomare, Tavastehus förvaltningsdomstol,

Minna Markkanen, försäkringsrättsdomare, försäkringsdomstolen,

Marja Häkkinen, förvaltningssekreterare, Päijänne-Tavastlands tingsrätt och

Juhani Jokinen, vicehäradshövding.

Varje ledamot har dessutom en personlig ersättare. Direktionen utser inom sig en ordförande och en vice ordförande.

Domstolsverket finns inom justitieministeriets förvaltningsområde, men är ett självständigt centralt ämbetsverk. Domstolsverket inleder sin verksamhet i början av 2020 och tar över huvuddelen av de centralförvaltningsuppgifter som nu sköts av justitieministeriet.

Ytterligare information:

Kari Kiesiläinen, avdelningschef, tfn 0295 150 138, [email protected]

specialsakkunnig Anu Koivuluoma, tfn 0295 150 228, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen