Hoppa till innehåll
Media

Ny delegation för medborgarsamhällspolitik tillsatt

justitieministeriet
Utgivningsdatum 9.2.2017 13.32 | Publicerad på svenska 9.2.2017 kl. 13.40
Pressmeddelande

Statsrådet har tillsatt en ny delegation för medborgarsamhällspolitik för mandatperioden 2017-2021. Delegationen har till uppgift att främja samarbetet och växelverkan mellan civilsamhället och myndigheterna. Delegationen tillsattes nu för tredje gången.

Ordförande för delegationen för medborgarsamhällspolitik är fullmäktiges ordförande Kristiina Kumpula från SOSTE Finlands social och hälsa rf. Vice ordförande för delegationen är generalsekreterare Teemu Japisson från Finlands Olympiska Kommitté rf. Delegationen har utöver ordförande 19 medlemmar som representerar organisationer, forskning, näringslivet, fri medborgaraktivitet samt ministerier och ämbetsverk.

Ytterligare upplysningar:
specialsakkunnig Maria Wakeham-Hartonen, tfn 0295 150 416

 
Jari Lindström
Tillbaka till toppen