Hoppa till innehåll
Media

Kombinationsstraff ska bestå av fängelse och övervakning

justitieministeriet
Utgivningsdatum 26.1.2017 13.21
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att det införs ett nytt kombinationsstraff. Straffet ska bestå av ovillkorligt fängelse och en därpå följande övervakningstid på ett år. Ett kombinationsstraff ska kunna dömas ut till en återfallsförbrytare som gör sig skyldig till allvarliga brott och som ska anses vara synnerligen farlig för någon annans liv, hälsa eller frihet.

Kombinationsstraffet ska ersätta det nuvarande fängelsestraffet som avtjänas i sin helhet i fängelse. För närvarande ställs fångar som avtjänar hela strafftiden i fängelse i praktiken inte alls under övervakning efter frigivningen. Dessa fångar uppfyller ytterst sällan villkoren för villkorlig frigivning eller övervakad frihet på prov.

I det nya straffet ska ingå en ettårig övervakningstid. En orsak som talar för införande av en övervakningstid är den relativt höga återfallsbenägenheten av personer som upprepade gånger gjort sig skyldiga till allvarliga våldsbrott och i synnerhet grovheten av återfallsbrotten. Övervakningstiden börjar omedelbart efter att strafftiden i fängelse har avtjänats. Den som avtjänar ett kombinationsstraff ska inte ha möjlighet till villkorlig frigivning eller övervakad frihet på prov.

Innehållet i övervakningstiden ska fastställas bl.a. utifrån en individuell riskbedömning av fången. Till den övervakades skyldigheter ska höra bland annat en skyldighet att stanna i bostaden på vissa tider, drogfrihet under verksamhet som anknyter till övervakningstiden, deltagande i rehabilitering eller annan verksamhet samt teknisk övervakning, t.ex. med hjälp av fotboja.

Vid grovt brott mot skyldigheterna ska resten av övervakningstiden kunna förvandlas till ovillkorligt fängelse.

Enligt förslaget är syftet med övervakningen som ingår i kombinationsstraffet att minska risken för återfall i allvarliga brott. Progressiv frigivning och stöd i samband med frigivningen hjälper fången att anpassa sig i samhället efter strafftiden.

Det nya straffet skulle gälla en liten grupp av fångar. För tillfället sådana fångar som avtjänar hela strafftiden friges i medeltal tre per år.

Lagstiftningen som gäller kombinationsstraffet föreslås träda i kraft vid ingången av 2018. Det nya straffet kan tillämpas enbart på gärningar som begåtts efter lagens ikraftträdande.

Ytterligare upplysningar:
regeringsrådet Paulina Tallroth, tfn 02951 50146,
specialplanerare Tuuli Herlin, tfn 02951 50602,
e-post: [email protected]

Tillbaka till toppen