Hoppa till innehåll
Media

Bestämmelserna om jäv vid val ändras - en kandidat får inte längre vara medlem i valnämnden

justitieministeriet
Utgivningsdatum 12.5.2016 13.36
Pressmeddelande

Vallagens bestämmelser om jäv preciseras från och med den 1 juni 2016. En person som är uppställd som kandidat kan inte längre vara medlem eller ersättare i valnämnden. Valnämnderna sköter bland annat den preliminära rösträkningen i vallokalerna. Avsikten är att lagändringen stadfästs vid presidentföredragningen den 20 maj. De nya bestämmelserna tillämpas för första gången vid kommunalvalet 2017.

I praktiken sörjer man för att valnämnderna är opartiska genom inbördes övervakning mellan valnämndsmedlemmarna som väljs från olika partier eller väljargrupper. Det är mycket osannolikt att en valnämndsmedlem skulle kunna påverka valresultatet, men valförfarandet måste dock framstå som opartiskt och korrekt också ur en utomstående observatörs synvinkel.

Genom att i lag på ett mer omfattande sätt än för närvarande ange vilka personer som inte får sköta vissa myndighetsuppgifter vid val framhävs valmyndigheternas skyldighet att sköta sitt uppdrag opartiskt.

En kandidat eller en kandidats make eller maka, barn, syskon eller föräldrar får inte vara valförrättare vid förhandsröstning eller hemmaröstning, eller medlemmar eller ersättare i valbestyrelserna som sörjer för anstaltsröstningarna. En kandidat eller en närstående till kandidaten får inte heller biträda en väljare vid röstningen.

Jävsfrågor som gäller valkretsnämnderna och de kommunala centralvalnämnderna avgörs utifrån förvaltningslagen. Valkretsnämnderna och de kommunala centralvalnämnderna svarar bland annat för rösträkningen vid val och fastställandet av valresultatet.

Ändringarna syftar till att skapa större klarhet när det gäller att bedöma jävssituationer hos valmyndigheterna och se till att väljarna har förtroende för valsystemet.

Ytterligare upplysningar:
konsultativ tjänsteman Jussi Aaltonen, tfn 02951 50560,
e-post: fö[email protected]

Jari Lindström
Tillbaka till toppen