Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

En livscykelanalys av valdatasystemet har offentliggjorts

Justitieministeriet
2.6.2020 12.36
Pressmeddelande

Justitieministeriet har offentliggjort en livscykelanalys av valdatasystemet. I analysen granskas datasystemets tekniska livscykel och de närmaste årens utvecklingsutmaningar.

- Det nuvarande valdatasystemet är tillförlitligt och funktionssäkert. Villkoren för valen har dock förändrats avsevärt, och därför är en bedömning av systemets tekniska funktionssäkerhet och datasäkerheten angelägen, berättar valdirektör Arto Jääskeläinen.

Valdatasystemet behöver ses över redan under de närmaste åren. Den teknik som används i det nuvarande systemet är i huvudsak användbar även i framtiden, men det gäller att vara beredd på att tekniken blir föråldrad eller sårbar. Valdatasystemet behöver också förbättras i fråga om datasäkerheten, tillgängligheten och användbarheten. Eftersom datasystemet gäller val är det ytterst viktigt att det är tillförlitligt och att det har fortlöpande beredskap mot eventuella hot.

Också valdatasystemets avtalsstruktur behöver ses över så att den möjliggör en kontrollerad konkurrensutsättning av datasystemet och utvecklingen av det. I reformarbetet måste man beakta valen och den kontinuerliga valberedskapen, och därför ska överföringen av kunskap och kompetens ske planmässigt.

De reformer som behövs i valdatasystemet kan genomföras antingen genom att modernisera systemet stegvis eller genom att utveckla ett helt nytt system. Att låta bli att förnya systemet är i praktiken ett otänkbart alternativ med tanke på systemets livscykel, riskhanteringen och avtalsläget.

Det nuvarande valdatasystemet uppfördes och togs i bruk stegvis 2004–2012. Valdatasystemet används vid behandlingen av uppgifter i samband med allmänna val. I systemet finns uppgifter om bl.a. röstningsställena, kandidaterna och de röstberättigade. Också resultatuträkningen och offentliggörandet av valresultatet sker med hjälp av systemet.

Ytterligare information:
Arto Jääskeläinen, valdirektör, ordförande för styrgruppen för livscykelanalysen, tfn 0295 150 128, [email protected]
Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman, ordförande för projektgruppen för livscykelanalysen, tfn 0295 150 127, [email protected]

Livscykelanalys av valdatasystemet (på finska)

Tillbaka till toppen