Hoppa till innehåll
Media

Val- och partifinansieringen ska bli mer transparent

justitieministeriet
Utgivningsdatum 10.11.2022 13.47
Pressmeddelande

Bestämmelserna och förfarandena om redovisningen av val- och partifinansieringen ska utvecklas så att redovisningarna ger en korrekt bild av sådan utomstående finansiering som eventuellt innebär bindningar. 

Målet är dessutom att stärka Statens revisionsverks rätt att övervaka kandidaternas redovisningar av valfinansieringen och att få uppgifter från tredje parter för detta ändamål. Fyra olika lagar kommer att ändras (valfinansieringslagen, partilagen, vallagen och lagen om medborgarinitiativ).

I valfinansieringslagen och partilagen föreslås flera ändringar. Bland annat ska kampanjtiden fastställas i lag, lån behandlas på samma sätt som valstöd och det rekommenderas att ett kampanjkonto inrättas. Dessutom förtydligas lagen så att också valfinansiering som överskrider kostnaderna för kampanjen ska anmälas och så att Statens revisionsverk får en möjlighet att få jämförelseuppgifter av dem som stött kampanjen och av dem som levererat tjänster och produkter till kampanjen.

Efter ändringen av vallagen är partierna inte tvungna att ordna medlemsomröstning när de ställer upp kandidater för riksdagsvalet. I fortsättningen ges partiernas stadgar större vikt vid uppställningen av kandidater.

Genom ändringen av lagen om medborgarinitiativ sänks åldersgränsen för europeiska medborgarinitiativ till 16 år.

Utvecklingen av val- och partilagstiftningen är en del av det nationella demokratiprogrammet som samlar ihop regeringsprogrammets många åtgärder som främjar civilsamhällets verksamhet och delaktighet.

Regeringspropositionen grundar sig på förslag och riktlinjer av en parlamentarisk valarbetsgrupp. 
Lagarna avses träda i kraft den 1 juli 2023.

Mer information: Elina Siljamäki, tfn 0295 150 248, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

 

Tillbaka till toppen