Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Statsrådet sade upp riksåklagaren Matti Nissinen

Justitieministeriet
25.1.2018 13.21
Pressmeddelande

Statsrådet har i dag vid sitt sammanträde beslutat att säga upp riksåklagaren Matti Nissinen. Riksåklagaren dömdes i december för brott mot tjänsteplikt. I beslutet har man bedömt Nissinens förmåga att sköta alla sina uppgifter som riksåklagare och på vilket sätt domen inverkar på åklagarväsendets verksamhetsförutsättningar.

- I tjänsten som riksåklagare förutsätts särskild klanderfrihet. För att kunna sköta denna uppgift är det viktigt att man åtnjuter allmänt förtroende och är trovärdig. Såsom ämbetsverkschef kan det ställas högre krav på riksåklagaren än på tjänstemän i allmänhet, konstaterar justitieminister Antti Häkkänen.

I motiveringen till statsrådets beslut beaktas högsta domstolens dom där det anses att Nissinens förfarande påvisar betydande klanderbarhet. Gärningen har varit uppsåtlig. Riksåklagaren sköter ett krävande lednings- och rättskipningsuppgift. Den som sköter uppgiften företräder en central institution i rättssystemet och i denna uppgift förutsätts särskild tillförlitlighet. Statsrådet anser att Nissinen inte längre till alla delar kan anses vara förmögen att sköta de uppgifter som tjänsten som riksåklagare omfattar. 

Riksåklagaren ska kunna leda, utveckla och styra åklagarväsendets verksamhet i alla situationer. Statsrådet anser att även partiella brister i förmågan att sköta uppgiften som riksåklagare är problematiska med tanke på åklagarväsendets verksamhet. Dessa inverkar direkt på hela rättssystemets trovärdighet.

Besvär över statsrådets beslut får anföras hos högsta förvaltningsdomstolen.

Till Nissinen betalas lön för uppsägningstiden.

Justitieministeriet inleder processen för att utnämna en ny riksåklagare i brådskande ordning.

Ytterligare upplysningar: överdirektör Arto Kujala, tfn 02951 50408, e-post: [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen