Hoppa till innehåll
Media

Kombination av fängelse och övervakning införs 2018

justitieministeriet
Utgivningsdatum 30.11.2017 13.39
Pressmeddelande

Ett nytt kombinationsstraff införs i början av 2018. Straffet består av ovillkorligt fängelse och en därpå följande övervakningstid på ett år. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen som gäller kombinationsstraff så att den träder i kraft den 1 januari 2018.

Ett kombinationsstraff kan dömas ut till en återfallsförbrytare som gör sig skyldig till allvarliga brott och som anses vara synnerligen farlig för någon annans liv, hälsa eller frihet. Det nya straffet ersätter det nuvarande straffet för farliga återfallsförbrytare som avtjänas i sin helhet i fängelse. För närvarande ställs en del av de fångar som avtjänar hela strafftiden i fängelse inte alls under övervakning efter frigivningen.

I det nya kombinationsstraffet ingår en ettårig övervakningstid. En orsak som talar för införande av en övervakningstid är den relativt höga återfallsbenägenheten av personer som upprepade gånger gjort sig skyldiga till allvarliga våldsbrott och i synnerhet grovheten av återfallsbrotten. Syftet med övervakningen är att minska risken för återfall i allvarliga brott. Progressiv frigivning och stöd i samband med frigivningen hjälper den dömde att anpassa sig i samhället efter strafftiden.

Övervakningstiden börjar omedelbart efter att strafftiden i fängelse har avtjänats. Innehållet i övervakningen fastställs bland annat utifrån en individuell riskbedömning av fången. Den övervakades viktigaste skyldigheter är att stanna i bostaden på vissa tider, iaktta drogfrihet i situationer som hänför sig till övervakningstiden, delta i rehabilitering eller annan verksamhet och förbinda sig till elektronisk övervakning, t.ex. med hjälp av fotboja.

Vid grov överträdelse av skyldigheterna kan resten av övervakningstiden förvandlas till ovillkorligt fängelse. Den som avtjänar ett kombinationsstraff har inte möjlighet för villkorlig frigivning eller övervakad frihet på prov.

Kombinationsstraff kan dömas ut för ett brott som har begåtts efter det att lagen har trätt i kraft. Det nya straffet gäller en mycket liten grupp av fångar och det uppskattas att i genomsnitt tre fångar per år övergår till att avtjäna övervakningstid.

Ytterligare information: Paulina Tallroth, regeringsråd, tfn 02951 50146 och Tuuli Herlin, specialplanerare, tfn 02951 50602, e-post: [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen