Hoppa till innehåll
Media

Gäldenärens skyddade belopp justeras från början av nästa år

justitieministeriet
Utgivningsdatum 9.12.2016 13.25
Pressmeddelande

Det skyddade beloppet som lämnas till gäldenären vid utmätning av lön i utsökningen sänks vid ingången av år 2017. Justeringen på 0,86 procent baserar sig på lagen om indexjusteringar av pensioner och vissa andra förmåner som träder i kraft den 1 januari 2017.

Efter sänkningen uppgår utsökningsgäldenärens skyddade belopp till 22,41 euro per dag (sänkning 0,19 euro). Utöver detta ska gäldenären få behålla 8,04 euro per dag per familjemedlem som han eller hon försörjer (sänkning 0,07 euro). Det skyddade beloppet per månad för en ensamstående person är således 672,30 euro (sänkning 5,70 euro).

Justitieministeriet har för avsikt att tillsätta en arbetsgrupp som ska bereda lagändringar för att undanröja flitfällor i samband med utsökning.

Ytterligare upplysningar:
regeringsrådet Kari Liede, tfn 02951 50210
e-post: fö[email protected]

Mer om utmätning av lön på webbplatsen oikeus.fi

Jari Lindström
Tillbaka till toppen