Hoppa till innehåll
Media

Samarbetsgrupp för teckenspråksfrågor tillsattes

justitieministeriet
Utgivningsdatum 20.3.2015 11.08
Nyhet

Justitieministeriet har tillsatt en samarbetsgrupp för teckenspråksfrågor för att behandla statsrådets aktuella ärenden som gäller teckenspråk och trygga en smidig informationsgång mellan de centrala aktörerna.

Gruppen ska göra en utredning om helhetssituationen för det finlandssvenska teckenspråket. En grundligare utredning av det finlandssvenska teckenspråkets situation behövs eftersom språket är särskilt hotat.

Därtill ska gruppen följa efterlevnaden av teckenspråkslagen. Riksdagen antog den 12 mars 2015 regeringens proposition med förslag till teckenspråkslag. Arbetsgruppen som beredde teckenspråkslagen ansåg det vara viktigt att förutom att stifta en särskild teckenspråkslag även förbättra den nuvarande lagstiftningens funktion och dess tillämpning och utveckla den gällande lagstiftningen för förvaltningsområdena.

Arbetsgruppens mandatperiod går ut den 31 december 2016.

Ytterligare upplysningar:
arbetsgruppens ordförande, direktör Johanna Suurpää, justitieministeriet, tfn 02951 50534

Tillbaka till toppen