Hoppa till innehåll
Media

Vid FN:s konferens mot korruption i Abu Dhabi diskuteras metoder för att bekämpa korruption

justitieministeriet
Utgivningsdatum 16.12.2019 11.15
Pressmeddelande

Konferensen för FN:s konvention mot korruption ordnas den 16-20 december i Abu Dhabi. Justitieministerns statssekreterare Malin Brännkärr deltar i mötet.

Under konferensen ordnar Finland tillsammans med Belgien ett sidoevenemang där allmänheten informeras om EU-direktivet som gäller skydd för personer som rapporterar om överträdelser. Avsikten är också att diskutera utmaningarna med skyddet för personer som anmäler korruption och utbyta god praxis från olika håll i världen.

Direktivet, som antogs i oktober, förpliktar arbetsgivarna att inrätta en kanal för rapportering av överträdelser. Med tanke på bekämpningen av korruption är det viktigt att anmälarna skyddas och har möjlighet att rapportera överträdelser både för att avslöja korruptionsfall och för att förebygga korruption.

Konferensen är världens största evenemang mot korruption med deltagare från såväl FN:s medlemsstater, organisationer som den privata sektorn. Vid konferensen, som ordnas vartannat år, diskuteras bland annat utvärderingen av genomförandet av FN:s konvention mot korruption och utvecklingen av beredskapen att bekämpa korruption.

FN:s konvention mot korruption som antogs 2003 är den enda globala rättsligt bindande konventionen mot korruption. Syftet med konventionen är bland annat att främja kampen mot korruption, effektivisera återtagandet av medel som fåtts genom överträdelser och underlätta det internationella samarbetet.

Ytterligare information:

Aarne Kinnunen, utvecklingsråd, tfn 0295 150 580, [email protected],

Venla Mäntysalo, specialsakkunnig, tfn 0295 150 0033, [email protected]

Tillbaka till toppen