Tapio Laamanen: Det balanserade budgetåret 2017

Tapio Laamanen: Det balanserade budgetåret 2017  fi | sv Allmänt taget är de ekonomiska utsikterna för justitieministeriets förvaltningsområde goda år...

Jari Lindström: Programmet för utvecklingen av rättsvården bygger på fyra prioriterade områden

Jari Lindström: Programmet för utvecklingen av rättsvården bygger på fyra prioriterade områden   fi | sv Genomförandet av reformprogrammet för...

Jussi Mäkinen: Europarådet: rättsligt samarbete i över femtio år

Jussi Mäkinen: Europarådet: rättsligt samarbete i över femtio år  fi | sv I våras gjorde justitieministeriet en utredning som gällde deltagandet i...

Eero Rämö: Vi behöver ett allt starkare civilt samhälle

Eero Rämö: Vi behöver ett allt starkare civilt samhälle 1.7.2016 Delegationen för medborgarsamhällspolitik (KANE) avslutar sin andra mandatperiod i sommar....

Panu Artemjeff: Finlands andra århundrade

Panu Artemjeff: Finlands andra århundrade   fi | sv Nästa år fyller Finland 100 år. Republiken Finland firas på många olika sätt och vi kan ta...