Inlägg med taggen oikeudellinen suoja .

Jyrki Määttä: Rationell rättskipning - Projektet för utveckling av tingsrättsnätverket framskrider

Jyrki Määttä: Rationell rättskipning - Projektet för utveckling av tingsrättsnätverket framskrider  fi | sv Domstolarnas verksamhetsmiljö och...

Antti Häkkänen: Informationsreglering är en avgörande faktor för ekonomin, säkerheten och demokratin

Antti Häkkänen: Informationsreglering är en avgörande faktor för ekonomin, säkerheten och demokratin  fi | sv Information är den moderna oljan....

Pekka Nurmi: EU:s allmänna dataskyddsförordning - den finska modellen

Pekka Nurmi: EU:s allmänna dataskyddsförordning - den finska modellen  fi | sv  I april 2016 berättade Anu Talus i sitt inlägg i Rättsbloggen om...

Jyrki Määttä:Den fortsatta utvecklingen av tingsrättsnätverkets struktur syftar till att trygga tillgången till rättsskydd och högklassig rättskipning

Jyrki Määttä: Den fortsatta utvecklingen av tingsrättsnätverkets struktur syftar till att trygga tillgången till rättsskydd och högklassig rättskipning ...

Jari Lindström: Programmet för utvecklingen av rättsvården bygger på fyra prioriterade områden

Jari Lindström: Programmet för utvecklingen av rättsvården bygger på fyra prioriterade områden   fi | sv Genomförandet av reformprogrammet för...