Inlägg med taggen oikeusapu .

Jari Lindström: Asylfrågorna fick hög prioritet

Jari Lindström: Asylfrågorna fick hög prioritet   fi | sv När jag började som justitieminister i maj angavs målen för regeringsperioden tydligt i...

Merja Muilu: Från advokater för fattiga till chattande rättsbiträden

Merja Muilu: Från advokater för fattiga till chattande rättsbiträden  fi | sv Helhetsplanen för rättshjälpsverksamheten med riktlinjer för...