Inlägg med taggen viranomaisyhteistyö .

Venla Roth och Ilona Sekiguchi: Det finns en vilja i de nordiska länderna att fördjupa samarbetet mot människohandel

fi | sv  Brett stöd för ett intensivare samarbete Arbetet mot människohandel har ett starkt politiskt stöd i Finland, vilket också syns i Finlands...

Johanna Kaunisvaara: Projektet Valpoolen fokuserar på valberedskap

fi I sv Vid justitieministeriet pågår projektet Valpoolen, där man främjar myndighetssamarbetetför att ingripa i valpåverkan och förbättra valberedskapen....