Bolagsrätt och klimatförändring?

Den 24:e europeiska konferensen Corporate Governance: Bolagsrätt och klimatförändring?
12 december 2019, Helsingfors

Den 24:e europeiska konferensen Corporate Governance ordnas i Helsingfors den 12 december under Finlands ordförandeskap i Europeiska unionens råd. Målet med konferensen är att bedöma vilken roll bolagsrätt och corporate governance har i bekämpningen av klimatförändringen och andra globala miljörisker. Konferensen samlar beslutsfattare inom bolagsrätt och corporate governance, företagsledare, investerare, företagsrådgivare och personal, företrädare för icke-statliga organisationer och den akademiska världen från EU och medlemsstaterna till ett brett och öppet utbyte kring temat.

Konferenstemat behandlas i tre separata panelsessioner.

Konferensen öppnas med en bedömning av nuläget och den eventuella framtida utvecklingen i EU utifrån inledande anföranden av Salla Saastamoinen, direktör för civilrätt och handelsrätt, Generaldirektoratet för rättsliga frågor och konsumentfrågor, Europeiska kommissionen, och Beate Sjåfjell, professor, juridiska fakulteten, Universitet i Oslo (SMART-projektet).

Under den andra sessionen utvidgas infallsvinkeln till att omfatta även EU-externa rapporter, initiativ och förslag genom inledande presentationer av Luigi Zingales, professor i entreprenörskap och finans, University of Chicago Booth School of Business, och Mats Isaksson, chef, Avdelningen för bolagsstyrning och företagsfinansiering, OECD.

Paneldeltagarna i de två första sessionerna täcker ett brett spektrum av intressenter, såsom företagsrepresentanter, direktörer, investerare och företrädare för icke-statliga klimatorganisationer.

Dagens avslutande session granskar ur ett investerarperspektiv hur företagsrättsliga instrument och andra medel kan skapa effektivitet och mervärde. Det inledande anförandet hålls av Alexander Dyck, professor i finans- och ekonomianalys och -politik, Rotman School of Management, University of Toronto.

Panelen för den avslutande sessionen sammanför ett antal investerare och deras rådgivare för att diskutera temat för konferensen.

Timo Löyttyniemi, Vice Ordförande, The Single Resolution Board, kommer att hålla dagens öppningsanförande och sammanfatta diskussionen i slutet av dagen.

Kvällen före konferensen, den 11 december, ordnas ett nätverksevenemang på Börshuset i Helsingfors.

Anmälningar till konferensen finns här. Eftersom utrymmet i konferenssalen är begränsat bekräftar vi ditt deltagande individuellt. Vi tackar för din förståelse!

För att underlätta distansdeltagande och en fördjupad diskussion om konferenstemat kommer det att finnas en öppen deltagarplattform med en liveström från konferensen. Genom att anmäla dig till konferensen eller gå med i vår e-postlista (längst ner på denna sida) får du information om öppningen av plattformen.

Konferensen ordnas på engelska. Mer information om konferensen på engelska finns här.

Eventuella frågor angående konferensen kan adresseras till [email protected]

Nyheter och information per e-post

Beställa nyheter

* Obligatoriskt

Meddelande om behandling av personuppgifter

Jag samtycker till att min e-postadress registreras så att justitieministeriet kan skicka mig e-postmeddelanden med information om evenemanget Bolagsrätt och klimatförändring?. Uppgifterna lämnas inte till utomstående och raderas ur registret den 31 december 2019. Justitieministeriets dataskyddsombud kan kontaktas per e-post, adress [email protected]. Mer information om behandling av personuppgifter vid justitieministeriet: www.oikeusministerio.fi/sv/dataskydd