Hoppa till innehåll
Media

Val- och partifinansieringen ska bli mer transparent och ungas deltagande ska ökas – lagförslagen sänds på remiss

23.4.2024 15.11
JM
Justitieministeriet ber om utlåtanden om utkastet till regeringsproposition om ändring av lagen om kandidaters valfinansiering, partilagen, vallagen och lagen om medborgarinitiativ. Justitieministeriet föreslår bland annat preciseringar i valfinansieringen och en sänkning av den nedre åldersgränsen för att stödja ett europeiskt medborgarinitiativ till 16 år. Lagförslagen är på remiss fram till den 18 juni.

Regeringen föreslår ändringar i lagstiftningen om fastighetsägande och omsättningen av fastigheter

18.4.2024 13.48
JM
Regeringen föreslår ändringar i jordabalken, lagen om köpvittnen och lagen om ett bostadsdatasystem. 

Förslaget till ändring av strafflagen på remiss

18.4.2024 12.28
JM
Vid justitieministeriet har det beretts en proposition med förslag till ändring av strafflagen. Ändringarna gäller att göra könsstympning av kvinnor och flickor och förberedelse till kvinnlig könsstympning straffbara, att revidera bestämmelserna om preskription av åtalsrätten för uppsåtligt brott mot liv samt att upphäva lagens bestämmelse om barnadråp. Lagförslagen är nu på remiss.

Din vallokal i EU-valet avgörs enligt var du bor den 19 april

15.4.2024 11.08
JM
Vallokalen på valdagen i EU-valet avgörs enligt din bostadsort. Rösträttsregistret för Europaparlamentsvalet i juni plockas ur befolkningsdatasystemet den 19 april 2024.

Justitieministeriet

Justitieministeriet

Justitieministeriet upprätthåller och utvecklar rättsordningen och rättssäkerheten samt ser till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.

Information om ministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Inom justitieministeriets förvaltningsområde arbetar drygt 9 100 personer, varav största delen vid domstolarna

Justitieministeriets förvaltningsområde

Ministrar

Leena Meri
Leena Meri
Justitieminister
Anna-Kaisa Ikonen
Anna-Kaisa Ikonen
Kommun- och regionminister, Ålandsärenden
Tillbaka till toppen