Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Henriksson: EU har förbundit sig att stödja Ukraina i utredningen av krigsförbrytelser

27.1.2023 17.52
JM
Ukraina måste få all hjälp som står till buds för att utreda Rysslands krigsförbrytelser. EU:s medlemsstater stöder Ukraina i detta, och de mekanismer som står till EU:s förfogande bör utnyttjas fullt ut, sade justitieminister Anna-Maja Henriksson vid det inofficiella justitieministermötet i Stockholm under Sveriges EU-ordförandeskap.

Justitieminister Henriksson deltar i det informella ministermötet för EU:s rättsliga och inrikes frågor i Stockholm

26.1.2023 15.23
JM
Justitieminister Anna-Maja Henriksson reser till Stockholm för att delta i ett inofficiellt justitieministermöte under Sveriges EU-ordförandeskap. Ministrarna sammanträder på fredagen för att bland annat diskutera lagföring av krigsförbrytelser som begåtts i Ukraina.

Lagstiftningen om sexualbrott förnyades – kampanj hänvisar till information på webben

23.1.2023 11.05
JM
Strafflagens bestämmelser om sexualbrott ändrades avsevärt vid årsskiftet. Lagändringen stärker vars och ens sexuella självbestämmanderätt och skyddet av den personliga integriteten. Justitieministeriet informerar om lagändringen i en omfattande kampanj som syns både på webben och i utomhusreklamer runt om i landet.

Medling i tvister mellan små och medelstora företag sparar också domstolarnas resurser

20.1.2023 10.30
JM
Avsaknad av information och av ett officiellt system för medlare samt kostnader har identifierats som de främsta orsakerna till att medling utanför domstol inte blivit vanligare i avgörande av tvister mellan små och medelstora företag. Det säger utredaren i justitieministeriets utredning som publicerades i dag. Utredningen ingår i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering. I programmet konstateras att användningen av medling ska stärkas för att minska antalet rättegångar.

Arbetsgrupp föreslår att offentliga samfunds skadeståndsansvar ses över

19.1.2023 15.13
JM
En arbetsgrupp tillsatt av justitieministeriet föreslår ändringar i lagstiftningen om offentliga samfunds skadeståndsansvar. Arbetsgruppen hade till uppgift att utreda hur man kunde förnya skyldigheten för staten och andra offentliga samfund samt andra aktörer som utövar offentlig makt att ersätta den skada som deras verksamhet orsakat. Arbetet är ett led i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering.

Justitieministeriet

Justitieministeriet

Justitieministeriet upprätthåller och utvecklar rättsordningen och rättssäkerheten samt ser till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.

Information om ministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Inom justitieministeriets förvaltningsområde arbetar drygt 9 100 personer, varav största delen vid domstolarna

Justitieministeriets förvaltningsområde

Ministrar

Anna-Maja Henriksson
Anna-Maja Henriksson
Justitieminister
Thomas Blomqvist
Thomas Blomqvist
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet
Tillbaka till toppen