Ändring av lagen om kandidaters valfinansiering, vallagen, partilagen och lagen om medborgarinitiativ

OM069:00/2023 Lagstiftningsprojekt

Det föreslås ändringar i lagen om kandidaters valfinansiering, vallagen, partilagen och lagen om medborgarinitiativ i enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering 20.6.2023.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM069:00/2023

Ärendenummer VN/23281/2023

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 7.8.2023 – 1.7.2025

Datum för tillsättande

Förhållande till regeringsprogrammet

Orpo

Luku Val- och partilagstiftningen samt demokratisk praxis

Lagberedning

RP med förslag till lagar om ändring av lagen om kandidaters valfinansiering, partilagen, vallagen och 10 § i lagen om medborgarinitiativ
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 20.5.2024
 • 2

  Nuvarande nivå: Uppskattad föredragningsvecka

  Uppskattning av ny föredragningsvecka 45/2024
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Syftet är att - ändra vallagen så att medlemsomröstning inte längre är obligatorisk - förtydliga lagen i fråga om definitionerna av finansiering som överstiger kostnaderna för kampanjen och att förtydliga val- och partifinansieringen så att ett låns ursprung alltid kan identifieras. - uppdatera förteckningen i partilagen över ärenden som inte betraktas som stöd till partiet - precisera lagstiftningen så att partierna har möjlighet att delvis överföra statsunderstödet för att stödja verksamheten i en stiftelse eller ett aktiebolag som förverkligar partiets syfte Syftet med ändringen av lagen om medborgarinitiativ är att sänka åldersgränsen för undertecknande av ett europeiskt medborgarinit

Ansvarig ministerJustitieminister Meri

KontaktpersonElina Rissanen, justitieministeriet

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2024

Mål och resultat

Syftet är att ändra vallagen så att medlemsomröstning inte längre är obligatorisk och att ge partiet självt möjlighet att i sina egna regler besluta om hur medlemsomröstningen ska ordnas.

Målet är att förtydliga lagen i fråga om definitionerna av finansiering som överstiger kostnaderna för kampanjen och av kampanjperioden samt att förtydliga val- och partifinansieringen så att ett låns ursprung alltid kan identifieras.

Förteckningen i partilagen över sådant som inte betraktas som bidrag till partiet uppdateras (avgifter för förtroendevalda, prestationer som grundar sig på EU-institutionernas och andra motsvarande internationella organisationers budget).

Dessutom är syftet att precisera lagstiftningen så att partierna har en klar möjlighet att delvis överföra statsunderstöd för att stödja verksamheten i en annan sammanslutning eller stiftelse som uppfyller användningsändamålet för understödet, vilket redan nu är etablerad praxis.

Syftet med ändringen av lagen om medborgarinitiativ är att sänka den nedre åldersgränsen för undertecknande av ett europeiskt medborgarinitiativ till 16 år.

Sammandrag

Det föreslås ändringar i lagen om kandidaters valfinansiering, vallagen, partilagen och lagen om medborgarinitiativ i enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering 20.6.2023.

Mer om ämnet