Nationellt genomförande av omnibusdirektivet om konsumentskydd samt översyn av bestämmelserna om telefon- och hemförsäljning

OM082:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Syftet är att bereda förslag till lagstiftning om genomförandet av omnibusdirektivet (EU) 2019/2161 och till ändring av bestämmelserna om telefon- och hemförsäljning i syfte att förbättra konsumentskyddet i försäljningssituationerna i fråga.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM082:00/2020

Ärendenummer VN/27240/2020

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 1.1.2021 – 19.7.2022

Datum för tillsättande 21.12.2020

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Den trygga rättstaten Finland

Strategiset kokonaisuudet Utvecklingen av rättstaten

Lagberedning

RP med förslag till lagar om ändring av konsumentskydd-slagen och lagen om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna samt till vissa andra lagar

Riksdagens svar EV 87/2022

Syftet med denna proposition är att genomföra Omnibusdirektivet om konsumentskydd 2019/2161/EU samt genomföra ändringar i lagstiftningen gällande telefon- och hemförsäljning för att förverkliga det som står skrivet i regeringsprogrammet.

Ansvarig ministerJustitieminister Henriksson

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2022

Kontaktperson
Katri Kummoinen, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 266
[email protected]

Kontaktperson
Jussi Päivärinne, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 122
[email protected]

Mål och resultat

Arbetsgruppen har till uppgift att bereda en regeringsproposition med förslag till den lagstiftning som behövs för att genomföra det så kallade omnibusdirektivet (EU) 2019/2161 och för att skärpa bestämmelserna om telefon- och hemförsäljning i syfte att förbättra konsumentskyddet.

Sammandrag

Syftet är att bereda förslag till lagstiftning om genomförandet av omnibusdirektivet (EU) 2019/2161 och till ändring av bestämmelserna om telefon- och hemförsäljning i syfte att förbättra konsumentskyddet i försäljningssituationerna i fråga.

Utgångspunkter

Direktiv (EU) 2019/2161 vad gäller bättre upprätthållande och modernisering av unionens konsumentskyddsregler (s.k. omnibusdirektivet)) antogs i november 2019. Genom omnibusdirektivet ändrades fyra EU-direktiv om konsumentskydd bland annat genom att man införde exaktare bestämmelser om påföljderna för överträdelser av direktiven och bättre metoder för konsumenternas rättsskydd samt korrigerade brister och motstridigheter i bestämmelserna. De artiklar i direktivet som gäller påföljderna har i huvudsak redan genomförts i Finland genom den lag om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna (566/2020) som trädde i kraft den 15 juli 2020.

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering ska telefon- och hemförsäljningen begränsas och regleras striktare för att skydda konsumenten i enlighet med målet om fungerande rättsprocesser och rättssäkerhet. Omnibusdirektivet ger medlemsstaterna möjligheten att skärpa bestämmelserna om hemförsäljning, och därför är det ändamålsenligt att se över åtgärderna i fråga om telefon- och hemförsäljning i regeringsprogrammet i samband med genomförandet av direktivet.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.