Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp: Myndigheterna ska ha ett tätare samarbete för att förebygga återfall i brott

justitieministeriet
Utgivningsdatum 15.2.2021 13.03
Pressmeddelande

En arbetsgrupp som tillsatts av justitieministeriet ger flera rekommendationer för hur Brottspåföljdsmyndighetens och övriga myndigheters tjänster kan samordnas på ett bättre sätt. Fångar och personer som avtjänar en samhällspåföljd behöver ofta bland annat mentalvårds- och missbrukartjänster samt stöd när det gäller boende och sysselsättning.

Arbetsgruppen på bred bas hade till uppgift att utreda de utmaningar som finns i samarbetet och informationsutbytet gällande stödet för brottspåföljdsklienter, ange goda arbetssätt, uppdatera tidigare rekommendationer och utarbeta ett förslag för hur rekommendationerna ska verkställas i projekt för brottsförebyggande.

Utredningen hänför sig till statsminister Sanna Marins regeringsprogram där ett av målen är att minska den totala brottsligheten och återfallen i kriminalitet, att stärka den effektiva rehabiliterande verksamheten samt öka samarbetet mellan brottspåföljdsmyndigheterna och andra sektorer.

Det är viktigt med kontinuitet i de rehabiliterande tjänsterna

Arbetsgruppen betonar att samarbetet mellan de olika myndigheterna bör bli tätare när det gäller planen för strafftiden. Denna plan ska stödja personer som avtjänar straff när de skaffar sig färdigheter för att leva ett liv utan kriminalitet. Samhällets allmänna tjänster bör ha en tät koppling till planen och det bör samlas ett nätverk av myndigheter som ska stödja klienten utifrån dennes individuella behov.

Arbetsgruppen föreslår bland annat att det ska inrättas strukturer för samordning av det regionala myndighetssamarbetet och att Brottspåföljdsmyndighetens nätverks- och intressentgruppsarbete ska utvecklas. Det är viktigt att Brottspåföljdsmyndighetens rehabiliterande funktioner ingår i samma vårdkedja som social- och hälsovårdstjänsterna. Arbetsgruppen rekommenderar också att kontinuiteten i utbildnings-, arbetskrafts- och boendeservicen utvecklas. Det fästs särskilt uppmärksamhet vid ett tätare samarbete mellan myndigheterna när det gäller stöd för bötesfångar, minderåriga brottspåföljdsklienter och brottspåföljdsklienter med utländsk bakgrund. Tredje sektorn och särskilt erfarenhetsexperter bör också höras och utnyttjas i utvecklingsarbetet.

Mer information: Minna Piispa, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 223, [email protected]

Arbetsgruppens rapport: Från brott till förändring
 

Tillbaka till toppen