Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp ska granska straffbarheten för tvingande till äktenskap i strafflagen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 28.9.2023 16.13
Pressmeddelande

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som har till uppgift att bereda ett lagförslag som ska förtydliga straffbarheten för tvingande till äktenskap. Preciseringen av strafflagen till denna del har antecknats i regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpo.

Tvingande till äktenskap är redan nu en straffbar handling på grundval av bestämmelserna om människohandel och tvång. I dem nämns dock inte tvingande till äktenskap uttryckligen som något brottsrekvisit.

Arbetsgruppen har till uppgift att utarbeta ett utkast till regeringsproposition om förtydligande av straffbarheten för tvingande till äktenskap. Vid beredningen ska man höra organisationer för invandrarkvinnor samt skyddshem och vid behov även andra sakkunniga. Arbetsgruppens mandattid går ut vid utgången av februari 2024.

Justitieministeriet har 2021 utarbetat en bedömningspromemoria om straffbarheten för tvingande till äktenskap. Största delen av remissinstanserna ansåg att bestämmelserna i strafflagen behöver kompletteras. Även riksdagen påskyndade i sin kläm 2022 ett förtydligande av strafflagen när det gäller straffbarheten för tvingande till äktenskap.

Ytterligare informtion: Leena Mäkipää, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 082, [email protected]
 

En trygg och kristålig rättsstat Orpos regeringsprogram
Tillbaka till toppen