Hoppa till innehåll
Media

Bedömningspromemoria om behoven av reform i inlösningslagen på remiss

justitieministeriet
Utgivningsdatum 22.8.2016 15.18
Pressmeddelande
En promemoria om behoven att reformera inlösningslagen som trädde i kraft år 1978 har tagits fram av justitieministeriet. I promemorian föreslås att man inleder ett lagberedningsprojekt för att se över inlösningslagens ersättningsgrunder.
Enligt bedömningen uppfyller inlösningsersättningen kravet på full ersättning i de flesta fall. För att man ska kunna säkra att kravet på full ersättning uppfylls i alla lägen ska lagstiftningen ändras för att osäkerhetsfaktorerna vid bedömningen kan beaktas bättre än hittills.

Ett led i arbetet med att se över ersättningsgrunderna är att man också bedömer ställningen av bestämmelserna om den s.k. värdenedsättningen. Ytterligare ska man i samband med att man ser över ersättningsgrunderna bedöma om grunderna för inlösningsersättningar någon annanstans i lagstiftningen borde harmoniseras.

I promemorian föreslås också andra smärre ändringar i lagstiftningen.

Enligt promemorian ska det tillsättas en arbetsgrupp som bereder lagändringarna.

Justitieministeriet har sänt bedömningspromemorian på remiss. Ett beslut om att lagstiftningsprojektet inleds tas efter remissomgången.

Ytterligare information:
Jari Salila, lagstiftningsråd, tfn 02951 50584

Tillbaka till toppen