Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Formaliteterna vid godtagande av handlingar förenklas

Justitieministeriet
11.10.2018 14.26
Pressmeddelande

EU:s förordning om kraven på framläggande av vissa officiella handlingar ska tillämpas fr.o.m. den 16 februari 2019.

Förordningens syfte är att minska den rättsliga osäkerhet, de kostnader och de långdragna förfaranden som orsakas av formaliteterna i samband med godtagande av handlingar.

Genom lagförslaget som överlämnades till riksdagen i dag den 11 oktober 2018 utfärdas de kompletterande bestämmelser som förordningen förutsätter i lagstiftningen.

Förordningen tillämpas på handlingar som utfärdats av EU-medlemsstaternas myndigheter för att fastställa bland annat födelse, namn, dödsfall, äktenskap, registrerat partnerskap, föräldraskap, adoption, bostadsort, medborgarskap och frånvaro av noteringar i belastningsregister. En handling som gäller ovannämnda ärenden ska godtas utan s.k. apostille, när den läggs fram för en annan medlemsstats myndighet.

Mellan medlemsstaterna ska i enlighet med förordningen inrättas ett system för administrativt samarbete som bygger på medlemsstaternas centrala myndigheter. Centralmyndigheterna ska svara på andra myndigheters begäran om information och enligt förslaget ska Befolkningsregistercentralen vara denna centralmyndighet i Finland. Medlemsstaterna tar dessutom i bruk flerspråkiga standardformulär som ska fogas till vissa officiella handlingar. Formulären används för att underlätta översättningen. 

Ytterligare upplysningar:

Johanna Hossa, specialsakkunnig, tfn 02951 50195,  [email protected]

Outi Kemppainen, lagstiftningsråd, tfn 02951 50260, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)
 

Tillbaka till toppen