Hoppa till innehåll
Media

Beredningen av en ändring av sametingslagen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 26.11.2020 12.06
Pressmeddelande

Justitieministeriet har tillsatt en kommitté för att bereda ändringar i sametingslagen. Bestämmelserna i den gällande sametingslagen är delvis föråldrade och fungerar inte utan problem.

- Det gläder mig den kommitté som ska bereda en ändring av sametingslagen nu kan inleda sitt arbete. För att vi ska kunna säkerställa samernas rättigheter som ett urfolk krävs det att de regler som gäller samernas självstyrelseorgan är uppdaterade. Nu är det hög tid att skapa förändring, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Grunden för arbetet är de grundläggande fri- och rättigheterna och de övriga förpliktelserna i grundlagen, internationella konventioner om mänskliga rättigheter som är förpliktande för Finland, FN:s deklaration om urfolkens rättigheter, den övriga utvecklingen av rätten och folkrätten samt de senaste avgörandena på området.

Kommittén består av representanter för regeringspartierna och sametinget och dess ordförande är justitieministeriets kanslichef Pekka Timonen.

Kommitténs mandatperiod inleds den 1 december 2020 och pågår till och med den 15 maj 2021.

I enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering respekterar och främjar regeringen förverkligandet av alla samers och samegruppers språkliga och kulturella rättigheter med beaktande av internationella fördrag.

Ytterligare information: 
Johanna Suurpää, avdelningschef, tfn +358 295 150 534, [email protected]
Malin Brännkärr, statssekreterare, tfn +358 40 534 7727, [email protected]
Niklas Mannfolk, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 306 3990, [email protected]

Tillbaka till toppen