Hoppa till innehåll
Media

E-postadresserna inom statsrådet förenhetligas – statsrådets kansli och justitieministeriet får nya e-postadresser med ändelsen gov.fi den 23 augusti 2021

justitieministeriet
Utgivningsdatum 23.8.2021 13.24
Pressmeddelande

Statsrådet inför stegvis enhetliga e-postadresser med ändelsen gov.fi. Före utgången av 2021 börjar alla ministerier använda e-postadresser med den nya ändelsen. Statsrådets kansli och justitieministeriet är de första som får nya e-postadresser.

Meddelanden som skickas till de gamla adresserna hittar fram två år framöver. 

Efter reformen har e-postadresserna till justitieministeriets tjänstemän i regel formen [email protected]. Om två personer inom statsförvaltningen har exakt samma förnamn och efternamn får e-postadressen dessutom en extra identifikation, till exempel en bokstav mellan förnamnet och efternamnet. 

Justitieministeriets registratorskontor har tills vidare samma e-postadress som hittills.

Adresserna till ministeriernas webbplatser ändras inte. 

Alla ministerier får nya e-postadresser med ändelsen gov.fi under slutet av året 

Även de övriga ministerierna tar i bruk den nya gov.fi-ändelsen ännu i år. Försvarsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, kommunikationsministeriet, miljöministeriet och undervisnings- och kulturministeriet börjar använda nya e-postadresser med ändelsen gov.fi den 6 september 2021. Arbets- och näringsministeriet, finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet börjar använda den nya ändelsen den 20 september 2021 och utrikesförvaltningen i november. Tidsplanen kan ännu ändras.

– Syftet med reformen är att öka enhetligheten inom statsrådet och att göra det lättare för allmänheten att kontakta statsrådets tjänstemän. E-postadresserna ändras som ett led i den normala uppdateringen av e-postsystemet, berättar avdelningschef Janne Kerkelä vid statsrådets kansli.

I samband med reformen förbättras också hela statsrådets e-postsäkerhet och förmågan att upptäcka eventuella säkerhetsluckor.

Ändelsen gov.fi är lätt igenkännlig, och liknande ändelser används även i andra länder. Enhetliga e-postadresser gör det lättare för allmänheten att kontakta statsrådet. De gör också personalrotationen mellan olika ministerier smidigare.

Ytterligare information
Janne Kerkelä, avdelningschef, tfn 0295 160 381, [email protected], statsrådets kansli, statsrådets förvaltningsenhet

Katja Huumo, kommunikationsdirektör, tfn 0295 150 113, [email protected], justitieministeriet
Tapio Laamanen, chef för avdelningen, tfn 0295 150 290, [email protected], justitieministeriet

Justitieministeriet inför e-postadresser med ändelsen gov.fi 

 

Tillbaka till toppen