Hoppa till innehåll
Media

EU:s justitieministrar fortsätter beredningen av en europeisk åklagarmyndighet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 12.10.2016 10.07
Pressmeddelande
EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor sammanträder i Luxemburg den 13-14 oktober. I rättsliga frågor företräds Finland av justitie- och arbetsminister Jari Lindström.

Vid mötet diskuteras läget i fråga om inrättandet av en europeiska åklagarmyndighet (EPPO). Syftet med den nya myndigheten är att effektivisera åtgärderna för att skydda EU:s ekonomiska intressen. Ministrarna ska diskutera bland annat de artiklar i förslaget till förordning om en europeisk åklagarmyndighet som gäller förhållandet mellan EPPO och EU:s enhet för rättsligt samarbete (Eurojust) samt samarbetet med de medlemsstater som inte deltar i inrättandet av åklagarmyndigheten. Målet är att förhandlingarna som gäller inrättandet av EPPO ska kunna slutföras före utgången av året.

Vid mötet behandlas också läget med beredningen av direktivet om EU-bedrägerier som har nära samband med EPPOs verksamhet. Direktivförslaget innehåller bestämmelser om bedrägerier som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen och om andra bedrägerirelaterade brott som drabbar unionens ekonomiska intressen. Brotten som avses i direktivförslaget skulle omfattas av den nya åklagarmyndighetens behörighet.

Ytterligare upplysningar:
specialsakkunnig i EU-ärenden Katja Arenmaa, tfn +358 2951 50504, och specialsakkunnig Sampo Brander, EU-representationen, tfn +32 2 2878 594

Närmare information på rådets webbplats:
Den offentliga delen av rådsmötena och presskonferenserna visas på webben. På webbplatsen finns dessutom dokument och annat material om frågor som rådet behandlar som offentliga.

Jari Lindström
Tillbaka till toppen