Hoppa till innehåll
Media

Rapport från EU:s byrå för grundläggande rättigheter betonar jämlik behandling av äldre medborgare

justitieministeriet
Utgivningsdatum 6.6.2018 11.44
Nyhet

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) utgav idag sin årliga rapport om hur de grundläggande fri- och rättigheterna tillgodoses i EU. I år fäster rapporten särskild uppmärksamhet vid tillgodoseendet av seniorers fri- och rättigheter.

Seniorers rättigheter iakttas enligt rapporten bättre än tidigare och medvetenheten om seniorers fri- och rättigheter har ökat. Byrån noterar dock samtidigt att seniorerna är en mångfacetterad grupp.

FRA-direktören Michael O’Flaherty påminner att de grundläggande fri- och rättigheterna inte bara finns till för unga utan att de skyddar alla, oavsett ålder.

Årsrapporten uppmanar bland annat till effektivare utnyttjande av EU:s fonder när det gäller att främja seniorers jämställdhet. Byrån rekommenderar dessutom att medlemsstaterna och EU-organen skulle stöda och finansiera insamlingen och produceringen av information som främjar jämställdhet. I rapporten rekommenderas det att Eurostat skulle ges pålitlig information med vars hjälp EU kan utveckla jämställdhetsfrämjande program. 

Dessutom presenteras framsteg inom jämlik behandling som gjorts i olika delar av Europa. FRA lyfter fram till exempel lovande praxis med vilkas hjälp myndigheterna försökt förbättra HLBTI-människors jämställdhet. Från Finland omnämns justitieministeriets Rainbow Rights -projekt som ett lovande europeiskt exempel. Justitieministeriets projekt stöder verkställandet av jämställdhetslagstiftningen och försöker främja tillgodoseendet av regnbågsmänniskors rättigheter.

Syftet med FRA som grundades 2007 är att tillhandahålla oberoende forskningsbaserad rådgivning och sakkunskap i frågor som gäller grundläggande rättigheter till EU-institutioner och EU-länder.

Mer information:

specialsakkunning Satu Kaskinen, tfn 029 515 0322, fö[email protected]

konsultativ tjänsteman Kaisa Tiusanen, tfn 029 515 0169, fö[email protected]

Fundamental Rights Report 2018

FRAs pressmeddelande på engellska

Information om Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter:

http://fra.europa.eu/fi

http://oikeusministerio.fi/sv/eu-s-byra-for-grundlaggande-rattigheter

Tillbaka till toppen