Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Justitieministern oroad över att öppenheten inom EU inskränks

Justitieministeriet 16.5.2012 6.00
Pressmeddelande -

Justitieminister Anna-Maja Henriksson är oroad över att reformen av öppenhetsförordningen som reglerar handlingarnas offentlighet inom EU kan leda till att öppenheten begränsas. Minister Henriksson har skickat ett brev som gäller detta till Europaparlamentets ledamot Michael Cashman, som är rapportör vid den pågående parlamentsbehandlingen av ärendet. Den andra rapportören är Anneli Jäätteenmäki.

Utgångspunkten i den gällande öppenhetsförordningen som trädde i kraft år 2001 är att alla handlingar är offentliga. Enligt förordningen kan öppenheten begränsas endast av motiverade skäl.

Att trygga och öka öppenheten i EU:s verksamhet har alltid varit ett viktigt politiskt mål för Finland. Förhandlingarna om reformen av öppenhetsförordningen har pågått sedan år 2008. Inom Europeiska unionens råd, som företräder medlemsstaternas regeringar, stöder majoriteten förslaget om att betydligt begränsa öppenheten, men Europaparlamentet har på samma sätt som Finland föreslagit att öppenheten däremot ska ökas. Finland har betonat vikten av öppenhet särskilt i fråga om lagstiftningsärenden.

Ytterligare upplysningar:
specialmedarbetare Malin Brännkärr, tfn 09 1606 7520
lagstiftningsrådet Päivi Leino-Sandberg, tfn 09 1606 7774

Anna-Maja Henriksson
EU