Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Handlingsprogrammet för bättre lagstiftning effektiviserar lagberedningen

Justitieministeriet
26.8.2020 11.06
Pressmeddelande

Lagberedningens kvalitet, planmässighet och öppenhet ska förbättras genom ett nytt handlingsprogram för bättre lagstiftning. Programmet har utarbetats i samarbete mellan ministerierna.

Genom handlingsprogrammet utvecklas kompetensen i lagberedning samt interaktionen och kommunikationen vid lagberedningen. Inom statsrådet skapas ett system för efterhandsutvärdering av lagstiftningens konsekvenser. Samtidigt förbättras utnyttjandet av teknik och digitalisering vid beredningen av lagstiftning.

Den genomförandeplan som fogats till handlingsprogrammet innehåller specifika åtgärder för att utveckla lagberedningen. En del av de projekt som ska genomföras pågår redan. Handlingsprogrammet pågår 2020–2023, men en del projekt kan eventuellt fortsätta även efter det.

Lagstiftningens kvalitet och utvecklingen av lagberedningen har länge varit ett centralt mål i Finland. Bättre lagberedning syftar till en smidig lagstiftning som effektivt uppfyller de politiska mål som ställts upp för den utan ytterligare börda för företag eller medborgare.

Ministerarbetsgruppen för utvecklande av rättsstaten och för inre säkerhet har godkänt handlingsprogrammet för bättre lagstiftning och kommer att följa upp hur det genomförs. I regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering ingår en föresats om att utarbeta ett omfattande handlingsprogram för bättre lagstiftning.

Ytterligare information: Susanna Siitonen, lagstiftningsdirektör, tfn 0295 150 083, [email protected]

Lagberedningens kvalitet – Projektets webbsida

Handlingsprogrammet för bättre lagstiftning – Projektets webbsida
   

Tillbaka till toppen