Hoppa till innehåll
Media

I disponentintyget ska ingå mer uppgifter om byggnadens och aktielägenhetens skick

justitieministeriet
Utgivningsdatum 12.5.2010 11.00
Pressmeddelande -

I disponentintyget ska i fortsättningen ingå mer uppgifter om underhålls- och ändringsarbeten i en aktielägenhet samt om lägenhetens skick och eventuella brister och fel. Statsrådets har utfärdat en förordning om grunderna för mätning av aktielägenheters ytor och om disponentintyg som träder i kraft den 1 juli 2010 samtidigt med den nya lagen om bostadsaktiebolag.

I disponentintyget ska i fortsättningen antecknas sådana väsentliga fel och brister i aktielägenheten samt aktieägarnas väsentliga underhålls- och ändringsarbeten som bolaget känner till. Den nya lagen om bostadsaktiebolag utvidgar aktieägarens skyldighet att underrätta bolaget om sina byggnadsarbeten samt bolagets skyldighet att förvara dessa anmälningar och lämna uppgifter om dem.

I disponentintyget ska dessutom antecknas bolagets förväntade underhållsbehov under de följande fem åren och de underhålls- och ändringsarbeten som bolaget känner till.

Disponentintyget är en sammanfattning av väsentliga uppgifter om aktielägenheten och bostadsaktiebolaget. På begäran kan disponentintyget ges utan uppgifter om bokslut, verksamhetsberättelse, budget och energicertifikat eller så att det innehåller mer begränsade uppgifter om intyget är avsett endast för uthyrning. När disponentintyget innehåller endast en del av uppgifterna, ska detta klart framgå att intyget

Allmänna anvisningar om hur disponentintyget ska ifyllas kommer att publiceras på justitieministeriets webbplats www.om.fi.


Närmare upplysningar:

lagstiftningsrådet Jyrki Jauhiainen, tfn 09 1606 7664, fö[email protected]

Tillbaka till toppen