Hoppa till innehåll
Media

Information på olika språk för brottsoffer

justitieministeriet
Utgivningsdatum 15.6.2017 11.35 | Publicerad på svenska 2.8.2017 kl. 11.59
Pressmeddelande

Broschyrerna för brottsoffer har uppdaterats och versioner på flera språk har lagts till på webbsidan oikeus.fi. Broschyrerna innehåller nyttig information för brottsoffer och deras närstående.

Om du blir utsatt för brott

I denna broschyr finns anvisningar om vad du ska göra om du har blivit utsatt för ett brott. I broschyren, som är avsedd som en praktisk guide för brottsoffer, beskrivs de olika skedena i behandlingen av ett brottsärende.

Broschyren finns tillgänglig på följande språk: finska, lättläst finska, svenska, lättläst svenska, nordsamiska, engelska, ryska, estniska, somaliska och arabiska.

Broschyren och versionerna av den på olika språk finns på webbplatsen Rättsportalen.fi

Broschyren finns också på finskt teckenspråk. Videor på teckenspråk finns på justitieministeriets YouTube-kanal: https://www.youtube.com/playlist?list=PLBOD3s07Ie2wMR6gz9UHl8iiJe_S-E7Nm

Information om brottsoffers rättigheter

I broschyren ”Information om brottsoffers rättigheter” har man samlat de saker som ett brottsoffer har rätt att få information om av myndigheterna. I broschyren berättas bland annat om stödtjänster för offren, om juridisk hjälp, om möjligheter att få skydd, om att ansöka om ersättningar, om rätten till tolkning och om översättning av handlingar och medling i brottmål.

Broschyren kan skrivas ut och den är avsedd att delas ut till brottsoffer och att användas som stöd speciellt i polisens och i andra förundersökningsmyndigheters informationsverksamhet. Även de rättsliga myndigheterna och instanser som tillhandahåller stödtjänster för brottsoffer eller annars har kontakt med brottsoffer kan använda broschyren i sin verksamhet.

Broschyren finns tillgänglig på följande språk: finska, lättläst finska, svenska, nordsamiska, engelska, estniska, ryska, sorani (kurdiska), arabiska och somaliska. Broschyren kommer ut på lättläst svenska senare i år.

Broschyren och versionerna av den på olika språk finns på webbplatsen Rättsportalen.fi  

Barn som brottsoffer

Handboken ”Barn som brottsoffer” är avsedd för föräldrar och vårdnadshavare till barn som misstänks ha blivit offer för ett vålds- eller sexualbrott. I handboken berättas om de olika skedena i en straffprocess och på vilket sätt föräldern eller vårdnadshavaren kan vara ett stöd för barnet.

Handboken innehåller basinformation om de praktiska arrangemangen under brottsutredningen och rättegången. I handboken behandlas föräldrarnas vanligaste frågor och berättas var man kan få hjälp och stöd.

Handboken finns tillgänglig på finska och svenska på webbplatsen Rättsportalen.fi 

Handboken har också getts ut i tryck som en broschyr som innehåller en komprimerad version av det som tas upp i handboken. Den tryckta broschyren kan beställas av justitieministeriet, se Ytterligare upplysningar.

Ytterligare upplysningar:

specialsakkunnig Elina Ruuskanen, tfn 02951 50418, e-post: [email protected]

Länkar uppdaterades 25.8.2021

Tillbaka till toppen