Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Timo Heikkinen utnämnd till lagman vid Östra Nylands tingsrätt

Justitieministeriet
13.6.2018 13.25
Pressmeddelande

Statsrådet föreslog i dag att lagmannen Timo Heikkinen ska utnämnas till den lagman som är chefsdomare vid Östra Nylands tingsrätt för tiden 1.1.2019–31.12.2025. Republikens president har för avsikt att besluta om utnämningen i dag.

Heikkinen är lagman vid Vanda tingsrätt. Han har tidigare varit tingsdomare och avdelningschef. Han har också varit föredragande och justitiesekreterare vid högsta domstolen, justitierådman vid rådstuvurätten och fiskal vid hovrätten. Heikkinen har dessutom varit rättsbiträde och stadsfiskal.

Tjänsten ledigförklarades i och med att tingsrätterna omorganiseras så att Östra Nylands tingsrätt, Hyvinge tingsrätt, Tusby tingsrätt och Vanda tingsrätt från och med den 1 januari 2019 bildar Östra Nylands tingsrätt.

Ytterligare information: Anu Koivuluoma, specialsakkunnig, tfn 0295 150 228, e-post [email protected]

Tillbaka till toppen