Hoppa till innehåll
Media

Delegationen för medborgarsamhällspolitik söker organisationsmedlemmar

justitieministeriet
Utgivningsdatum 18.10.2016 9.01
Pressmeddelande

Organisationer kan nu ansöka om medlemskap i delegationen för medborgarsamhällspolitik. Delegationen som är verksam i anslutning till justitieministeriet ska enligt planerna inleda sin följande fyraårsperiod i början av nästa år. Till delegationen söks nya organisationsmedlemmar.

Delegationens verksamhet syftar bland annat till att främja växelverkan mellan det civila samhället och myndigheterna samt att förbättra det civila samhällets verksamhetsförutsättningar.

Delegationen har en ordförande, en vice ordförande och högst 19 andra medlemmar. Delegationen har företrädare för medborgarsamhället, forskningen, ministerierna och kommunerna samt fri medborgarverksamhet.

Från medborgarsamhället utses en representant för de viktigaste idrotts- och sportorganisationerna, barn- och ungdomsorganisationerna, bildnings- och kulturorganisationerna, social- och hälsovårdsorganisationerna, miljö- och boendeorganisationerna, människorätts- och jämställdhetsorganisationerna, minoritets- och invandrarorganisationerna samt företagarorganisationerna.

I delegationen finns dessutom en representant för fri medborgarverksamhet och en representant för den forskning som gäller medborgarsamhället.

Ansökan ska lämnas till justitieministeriet senast den 2 december 2016.

Ansökningsblanketten och ytterligare information

Ytterligare upplysningar:

specialsakkunnig Maria Wakeham-Hartonen, justitieministeriet, tfn 02951 50416, och konsultativ tjänsteman Niklas Wilhelmsson, justitieministeriet, tfn 02951 50348
e-post: [email protected]

Delegationens e-postadress: kane.om(at)om.fi

Jari Lindström
Tillbaka till toppen