Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Anna-Maja Henriksson: Vi ska vara öppna för att hitta nya modeller för genuin tvåspråkighet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 8.11.2011 15.30
Pressmeddelande -

- Vi ska vara öppna för att hitta nya modeller, där barn fostras in i en genuin tvåspråkighet - en tvåspråkighet där både finska och svenska är självklara val och där man också lyckas med att stärka modersmålet, sade justitieminister Anna-Maja Henriksson vid ett seminarium arrangerat av Kansalliskielten tukiyhdistys i Helsingfors på tisdagen.

Justitieministern är glad att föräldrar vill sätta sina barn i en tvåspråkig skola. I en undersökning gjord av tidningen Helsingin Sanomat sade sig hela 55 procent av de tillfrågade föräldrarna i huvudstadsregionen vara intresserade av att sätta sina barn i en tvåspråkig skola.

- Klart är att båda språkgrupperna också i framtiden måste ha möjlighet att välja skola enligt modersmål. Om någon önskar sammanslagning av svenska och finska skolor, är det viktigt att inse att minoritetens språk högst sannolikt skulle bli lidande. Det här gäller också för små finska minoriteter i svenskdominerade områden, påpekade Henriksson.

Som utmärkt praktiskt exempel på en fungerande tvåspråkig skola lyfte ministern fram språkbadsskolan Ristikari, som fungerar i hennes hemstad Jakobstad. - Eleverna med svenska som modersmål får undervisning på finska och eleverna med finska som modersmål undervisas på svenska. Allt detta utan att blanda ihop språkgrupperna på lektionerna, men nog sedan ordna gemensamma fester, resor och tillställningar.

Justitieministern anser att skolan och förvaltningslösningar är två viktiga stöttepelarna för svenskans framtid i vårt land. - En tredje är tillgången till media på svenska. Då menar jag vikten av att vi dagligen har tillgång till dagstidningar, till radio och till TV-program på båda inhemska språken. Naturligtvis är majoritetsbefolkningens stöd en förutsättning för att bevara tvåspråkigheten.

Henriksson har med oro följt situationen med Rundradions finansiering. - Folk slarvar med sina licensavgifter till den grad, att man är tvungen att hitta ett nytt system för att få finanserna att gå ihop.

Vid kommunreformen uppmanar Henriksson till att hålla grundlagsutskottets linjedragning i minnet.
- Finns det flere alternativa administrativa lösningar att välja mellan, ska man välja den som på bästa sätt tryggar de grundläggande språkliga rättigheterna. Det handlar om att trygga den framtida tillgången till service på de båda nationalspråken inte bara i teorin utan också i praktiken. En tydlig, klar och omfattande språkstrategi är ett viktigt redskap inte bara i kommunreformen, utan också senare, betonade Henriksson.

Justitieministern anser det vara nödvändigt att en bedömning av språkliga konsekvenser genomförs både vid kommunreformen och vid social- och hälsovårdsreformen.
- Bedömningen ska vara tillräckligt långsiktig och den ska inriktas på tillgången till service på båda språken.

Ytterligare upplysningar:
specialmedarbetare Malin Brännkärr, tfn 09 1606 7520,
e-post: fö[email protected]

Tillbaka till toppen