Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Henriksson: Att minska våldet mot kvinnor är ett viktigt mål för regeringen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 25.11.2021 10.26
Pressmeddelande

Endast genom långsiktiga insatser och sektorsövergripande samarbete kan vi ingripa i våldet mot kvinnor, betonade justitieminister Anna-Maja Henriksson vid ett seminarium om digitalt våld i Helsingfors i dag.

Vid seminariet som ägde rum på den internationella dagen mot våld mot kvinnor hölls anföranden om hatpropaganda på webben, olika sätt att ingripa i digitalt våld, könsstereotypier i videospel och könsrelaterat våld i spelbranschen. Seminariet ordnades av justitieministeriet och Kvinnoorganisationernas Centralförbund som en del av programmet för bekämpning av våld mot kvinnor.

- Den nuvarande regeringen fäster särskild vikt vid att minska brott mot personlig integritet samt brott mot liv och hälsa, i synnerhet brott mot barn samt våld i nära relationer, sade justitieminister Anna-Maja Henriksson.

I sitt anförande presenterade minister Henriksson de lagberedningsprojekt som regeringen har inlett för att förbättra brottsoffrets ställning, ingripa i våld och öka jämställdheten. Exempel på dessa är totalreformen av lagstiftningen om sexualbrott, översynen av lagen om besöksförbud och inrättandet av en uppgift som rapportör om våld mot kvinnor. Hon berättade också om framstegen i genomförandet av regeringens program för bekämpning av våld mot kvinnor.

Våldet måste bekämpas alla dagar om året

Seminariets tema, det digitala våldet, har än så länge inte diskuterats eller tagits upp i myndigheternas verksamhet i någon större utsträckning. Allteftersom växelverkan mellan människorna har övergått till nätet har också möjligheterna och verktygen för trakasserier och våld på nätet ökat.

- Det är viktigt att förstå att trakasserier och våld på nätet kan vara lika allvarliga och sårande som handlingar ansikte mot ansikte. Det digitala våldet förutsätter ny slags kompetens av myndigheter och yrkesmänniskor som möter offer för det i sitt arbete. Olika organisationer har haft en viktig roll i att öka medvetenheten om det digitala våldet och i att hjälpa offren, sade Henriksson.

Seminariet hölls på den internationella dagen mot våld mot kvinnor. Henriksson poängterade dock att våldet mot kvinnor måste bekämpas alla dagar om året.

Ytterligare information: Maria Swanljung, specialmedarbetare, tfn 0295 150 023, [email protected] 

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen