Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Justitieministeriet utreder möjligheterna att främja frivilligarbete inom projektet Vapaa! – Fri!

Justitieministeriet
22.2.2021 15.22
Pressmeddelande

Justitieministeriet har idag tillsatt ett tvåårigt projekt för att främja frivilligarbete i ett åldrande samhälle.


Projektet Vapaa! – Fri! utforskar kunskapsunderlaget för frivilligarbete och hur olika förändringar i omvärlden inverkar på frivilligarbete. Syftet är att göra frivilligarbetet attraktivare och skapa lösningar och modeller som stöder det. Med hjälp av olika lösningar strävar man efter att förbättra lika möjligheter för människor av olika bakgrund, särskilt äldre personer, att genom frivilligarbete påverka den egna närmiljön och den offentliga servicen.
Människors möjligheter att delta i frivilligarbete påverkas av olika förändringar i omvärlden, till exempel befolkningens åldrande, urbaniseringen, klimatförändringarna, förändringar i finansieringen av organisationssektorn och den tekniska omvälvningen. Också coronavirusepidemin har haft konsekvenser för det frivilligarbete som människor behöver och utför.
Projektet genomförs i samarbete med olika intressentgrupper, såsom aktörer inom det civila samhället. Arbetet inleds våren 2021 med intervjuer med intressentgrupper. Därefter sammankallas en samarbetsgrupp för att stödja beredningen och genomförandet av projektet. Under projektets gång ordnas olika verkstäder som stöder interaktion och öppen beredning samt diskussioner och frågestunder.

Projektet hänför sig till det nationella åldersprogrammet 2030, som samordnas av social- och hälsovårdsministeriet och stöder också genomförandet av demokratiprogrammet 2025, som samordnas av justitieministeriet.

Det nationella åldersprogrammet 2030
Det nationella demokratiprogrammet 2025

Ytterligare information:
Sini Lahdenperä, projektchef, justitieministeriet, tfn 0295 150 013, 
e-post: fö[email protected]
 

Tillbaka till toppen