Hoppa till innehåll
Media

Justitieministeriets kampanj mot sexuella trakasserier vann internationell tävling

justitieministeriet
Utgivningsdatum 25.11.2022 10.41
Pressmeddelande

Justitieministeriets informationskampanj uppmuntrade att ingripa om man ser sexuella trakasserier mot unga kvinnor. Kampanjen ordnades i augusti 2021. Kampanjen belönades nyligen i den ansedda tävlingen IPRA Golden World Awards i kategorin för den offentliga sektorn.

Kampanjen Alla av oss syftade till att visa hur de som ser trakasserier i vardagen med små medel kan ingripa och stödja offret. Målgruppen för kampanjen var i synnerhet unga män. Målet var att uppmuntra människor att fundera på sin egen roll och sitt eget handlande i situationer där sexuella trakasserier förekommer. Kampanjen var en del av regeringens program för bekämpning av våld mot kvinnor.

– Målet med kampanjen var att sänka tröskeln för utomstående att ingripa, ändra sociala normer och bryta det tysta godkännandet av olika former av sexuella trakasserier. Budskapet är klart och tydligt: Ja, vi kan alla påverka, konstaterar justitieminister Anna-Maja Henriksson.

I planeringen av kampanjen för att ingripa i sexuella trakasserier deltog förutom sakkunniga från justitieministeriet också en jury bestående av unga i åldern 15–25 år och sakkunniga i arbetet mot sexuellt våld vid Tyttöjen talo (Flickornas hus) i Helsingfors. Åtta män kända från offentligheten har varit ansiktena utåt för kampanjen. Kampanjen genomfördes av kommunikationsbyrån Ellun Kanat.

IPRA Golden World Awards är en årlig tävling som uppmärksammar utmärkt global pr-verksamhet. Justitieministeriets kampanj belönades för lyckat genomförande i kategorin för aktörer inom den offentliga sektorn och för exceptionell synlighet i förtjänad media, eftersom upp till 4,5 miljoner finländare nåddes av kampanjen via medierna.

Ytterligare information:

Elina Ruuskanen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 418, [email protected]
Riikka Kostiainen, kommunikationsexpert, tfn 0295 150 252, [email protected]

#allaavoss -kampanjen

Kampanjvideo på YouTube

 

 

----

En trasig länk har korrigerats 21.7.2023.
 

Tillbaka till toppen