Hoppa till innehåll
Media

Justitieministeriets projekt ger barn och unga större delaktighet i beslutsfattandet

justitieministerietsocial- och hälsovårdsministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 9.4.2021 12.37
Pressmeddelande

Justitieministeriet har inlett ett tvåårigt projekt, Barns och ungas röst i Europa, för att stärka barns och ungas deltagande i beslutsfattandet på nationell nivå. Projektet går ut på att utveckla metoder, samla god praxis, ta fram utbildningsmaterial och utbilda myndigheter i frågor som gäller barns och ungas deltagande och delaktighet.

Projektet är en fortsättning på en utvärdering av barns och ungas rätt att delta som genomfördes 2019–2020. Projektet genomförs i samarbete med barnombudsmannens byrå och det är ett led i verkställigheten av den nationella barnstrategin tillsammans med social- och hälsovårdsministeriet och statsrådets kansli. Projektet bygger bland annat på FN:s konvention om barnets rättigheter och grundlagen, vilka förpliktar myndigheterna att stärka och stödja barns och ungas delaktighet.

Statsminister Sanna Marins regering har förbundit sig att främja barns och ungas delaktighet. Projektet Barns och ungas röst i Europa stöder genomförandet av det nationella demokratiprogrammet, den nationella barnstrategin samt det riksomfattande programmet för ungdomsarbete och ungdomspolitik.

Projektet ingår i det europeiska CP4Europe-projektet som samordnas av Europarådet och som har fått finansiering från Europeiska unionens REC-program (Rights, Equality and Citizenship). I det gemensamma europeiska projektet deltar utöver Europarådet och Finland även Tjeckien, Slovenien, Portugal och Island.

Mer information: Liisa Männistö, specialsakkunnig, tfn 0295 150 231, [email protected] 

Barns och ungas röst i Europa-projektet på justitieministeriets webbplats

CP4Europe-projektet på Europarådets webbplats

Det nationella demokratiprogrammet 2025 på justitieministeriets webbplats

Justitieministeriets publikation: Barns rättigheter till delaktighet och inflytande i Finland. Bedömningsrapport. (på finska)

Tillbaka till toppen